ads-here

Kisi Roz Tumse Mulakaat Hogi Song Lyrics and Chords note

Kisi Roz Tumse Mulakaat Hogi Song Lyrics

Kisi     roz     tumse

mulaakat     hogi
Meri   jaan   us  din
mere    saath   hogi


Magar   kab   na    jaane
ye   barsaat      hogi
Mera     dil   hai      pyaasa
Mera       dil     akela

Zara tasveer  se  tu
nikal   ke   saamne  aa
Meri     mehbooba

Meri    taqdeer   hai   tu
machalke   saamne   aa
Meri      mehbooba

Meri        mehbooba
meri      mehbooba
Meri      mehbooba
Meri     mehbooba


Meri      mehbooba
Repeat:
Zara tasveer se tu
nikalke saamne aa
Meri mehbooba


Nahin   yaad   kab  se
magar  main hoon    jab  se
Mere   dil  mein   teri
mohabbat   hai   tabse
Main  shaayar    hoon  tera
tu    meri     ghazal   hai
Badi    be   karaari
mujhe  aaj      kal    hai
Badi    be karaari~
mujhe   aaj    kal    hai  ~

Mujhe   aaj    kal     hai
Repeat:
Zara tasveer se tu
nikalke saamne aa
Meri mehbooba

Bhala   kaun   hai    vo
humein   bhi   bataao
Ye   tasveer  uss  ki
humein bhi   dikhaao
Ye   kisse    sabhi   ko

sunaate   nahin     hain
Magar   doston    se
chhupaate    nahin   hai  ~~
Chhupaate  nahin   hai
Tere    darde    dil   ki

dawa    hum  karenge
Na  kuchh    kar  sake  to
dua     hum    karenge
Na  kuchh   kar   sake  to
dua      hum     karenge

Dua    hum    karenge
Tadap   kar  aayegi   wo
Tujhe  mil   jaayegi   wo
Teri      mehbooba

 

Kisi Roz Tumse Mulakaat Hogi Chords note
gd       s* n     dn
Kisi     roz     tumse
gD  nd         Dd
mulaakat     hogi
gd      s* n    d   n
Meri   jaan   us  din
gD       nd         Dd
mere    saath   hogi
ds*        g*      r*     R* r*
Magar   kab   na    jaane
d     s* g*    r*    R* r*
ye   barsaat      hogi
g* r*       s*    n       n~ s*
Mera     dil   hai      pyaasa
r* s*         n      dd n
Mera       dil     akela
gd     ns*   n    d   n
Zara tasveer  se  tu
gd       n    s  nd       n
nikal   ke   saamne  aa
D D       D~  n~ d
Meri     mehbooba
gd       ns*   n     d      n
Meri    taqdeer   hai   tu
gd      n      s*  nd       n
machalke   saamne   aa
D D       D~  n~ d
Meri      mehbooba
g* g*       r*  s*  g*  r*
Meri        mehbooba
r*  r*      s*  n  r*  s*
meri      mehbooba
s*  s*     n  d  s*  n
Meri      mehbooba
D D      n d  n  d
Meri     mehbooba
D D      D~  n~ d
Meri      mehbooba
Repeat:
Zara tasveer se tu
nikalke saamne aa
Meri mehbooba
d  n  s*  s*  s*
O bla dee dee dee
D  d  n  n  n
O bla da da da
n  s*  r*  r*  r*
O bla do do do
m*  r*  g*
What to do
gg        dd       DD   n
Nahin   yaad   kab  se
r r        p       r         gg   g
magar  main hoon    jab  se
gg        d   d        DDn
Mere   dil  mein   teri
r r   p          r      g g  g
mohabbat   hai   tabse
g*       g* r*         s*       s* s*
Main  shaayar    hoon  tera
g*    g*  r*    s* s*       s*
tu    meri     ghazal   hai
g* g*    r*    s* s* s*
Badi    be   karaari
g* g*     r* s*   s*     s* n
mujhe  aaj      kal    hai
n n       n  dn ndD
Badi    be karaari~
D D      n       d d    n d   D
mujhe   aaj    kal    hai  ~
D D       n      d d     d
Mujhe   aaj    kal     hai
Repeat:
Zara tasveer se tu
nikalke saamne aa
Meri mehbooba
g g       d d      D D   n
Bhala   kaun   hai    vo
r r           p      r  g g
humein   bhi   bataao
g     g d d      D D n
Ye   tasveer  uss  ki
r r         p      r g g
humein bhi   dikhaao
s*    s* s*     n  r*     s*
Ye   kisse    sabhi   ko
n  n  n      d s*        n
sunaate   nahin     hain
n n         n  dn      ndD
Magar   doston    se
D D n           d d       n    d D
chhupaate    nahin   hai  ~~
D  D  n         d  d      d
Chhupaate  nahin   hai
g* g*    r*    s*    s*  s*
Tere    darde    dil   ki
g* g*     r*      s* s* s*
dawa    hum  karenge
g*    g*         r*    s* s*  s*
Na  kuchh    kar  sake  to
g* g*    r* s*    s* s* n
dua     hum    karenge
n     n          n      d n     ndD
Na  kuchh   kar   sake  to
D D      n d      d n          d (D )
dua      hum     karenge
D D     n d      d d
Dua    hum    karenge
gd         n     s* n d    n
Tadap   kar  aayegi   wo
gd        n    s  nd       n
Tujhe  mil   jaayegi   wo
D D      D~  n~ d
Teri      mehbooba

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url